�ST
Orta �l�ekli �retim Makarna Makineleri

Ekstruder Tip Makarna Makineleri

Ekstruder makarna makineleri ile k�sa ve uzun makarna �e�itlerini �retmek m�mk�nd�r.


Sheeter Tip Makarna Makineleri

Sheeter tip makarna makineleri ile hamur a�ma ile tagliatelle, spagetti ve eri�te gibi uzun makarna �e�itlerini kesmek m�mk�nd�r.


Ravioli Makineleri

Ravioli makineleri ile bir �ok �e�it ravioli, mant� ve dolgulu makarna �retilebilir.


Tortellini ve Capaletti Makineleri

Tortellini, capaletti ve tek yaprak ravioli �retimine olanak sa�layan makinelerdir.


Gnocchi (Niyoki) Makineleri

Gnocchi (Niyoki) �retmek art�k �ok kolay�


Krep Makineleri

Hem yuvarlak hem kare krepleri seri bir �ekilde �retebilirsiniz.


�retir Opsiyonel

P6 Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir Opsiyonel Aparat ile 20x20,34x40,40x50,34x95,80x80,70x70x70 mm ?ift Yaprak Ravioli ?retir Opsiyonel Aparat ile 25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?retir Opsiyonel Aparat ile Gnocchi (Niyoki) ?retir

 • P6 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik k�sa makarna makinesidir. Su so�utuculudur.
 • P6 �zellikle k�sa makarna �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • K�sa makarna d���nda hamur kal�nl��� ayarlanabilir hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

P12 Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir Opsiyonel Aparat ile 20x20,34x40,40x50,34x95,80x80,70x70x70 mm ?ift Yaprak Ravioli ?retir

 • P12 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik k�sa makarna makinesidir. Su so�utuculudur.
 • P12 �zellikle k�sa makarna �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • 3- K�sa makarna d���nda hamur kal�nl��� ayarlanabilir hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

P30 Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir

 • P30 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir.
 • Otomatik k�sa makarna makinesidir. Su so�utuculudur.
 • P30 �zellikle k�sa makarna �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

P200 Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir

 • P200 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik k�sa makarna makinesidir. Su so�utuculudur.
 • P200 ile uzun ya da k�sa makarna �retebilir, otomatik kesme b��a�� ile �r�nlerinizin boyutlar�n� ayarlayabilirsiniz.
 • Her biri 50 kg un kapasiteli, �ift yo�urma tank�na ve otomatik �st tank� alt tanka devirme sistemine sahiptir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

P2P �ift Hazneli K�sa Makarna Setli Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir 25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?ift Yaprak Ravioli ?retir

 • P2P �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik bir hamur a��c�, ravioli makinesi ve eri�te kesme makinesidir.
 • P2P �zellikle hamur a�ma, uzun makarna ve ravioli �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • 170 MM. Eninde ve 2.5 MM. kal�nl���nda hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

P2P �ift Hazneli Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar 25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?ift Yaprak Ravioli ?retir

 • P2P �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik bir hamur a��c�, ravioli makinesi ve eri�te kesme makinesidir.
 • P2P �zellikle hamur a�ma, uzun makarna ve ravioli �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • 170 MM. Eninde ve 2.5 MM. kal�nl���nda hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

P2P Tek Hazneli Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar 25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?ift Yaprak Ravioli ?retir

 • P2P �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik bir hamur a��c�, ravioli makinesi ve eri�te kesme makinesidir.
 • P2P �zellikle hamur a�ma, uzun makarna ve ravioli �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • 170 MM. Eninde ve 2.5 MM. kal�nl���nda hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

Pidue �ift Hazneli K�sa Makarna Setli Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir Opsiyonel Aparat ile 20x20,34x40,40x50,34x95,80x80,70x70x70 mm ?ift Yaprak Ravioli ?retir Opsiyonel Aparat ile 25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?retir Opsiyonel Aparat ile Gnocchi (Niyoki) ?retir

 • PIDUE �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik bir hamur a��c�d�r.
 • PIDUE �zellikle hamur a�ma ve uzun makarna �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • 168 MM. Eninde ve 2.5 MM. kal�nl���nda hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

Pidue �ift Hazneli Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar Opsiyonel Aparat ile 20x20,34x40,40x50,34x95,80x80,70x70x70 mm ?ift Yaprak Ravioli ?retir Opsiyonel Aparat ile 25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?retir Opsiyonel Aparat ile Gnocchi (Niyoki) ?retir

 • PIDUE �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik bir hamur a��c�d�r.
 • PIDUE �zellikle hamur a�ma ve uzun makarna �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • 168 MM. Eninde ve 2.5 MM. kal�nl���nda hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

Pidue Tek Hazneli Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar Opsiyonel Aparat ile 20x20,34x40,40x50,34x95,80x80,70x70x70 mm ?ift Yaprak Ravioli ?retir Opsiyonel Aparat ile 25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?retir Opsiyonel Aparat ile Gnocchi (Niyoki) ?retir

 • PIDUE �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik bir hamur a��c�d�r.
 • PIDUE �zellikle hamur a�ma ve uzun makarna �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • 168 MM. Eninde ve 2.5 MM. kal�nl���nda hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

C1 160 Kare Krep Makinesi

 • Tatil k�yleri, otel mutfaklar�, restoranlar, haz�r yemek veren firmalar, s�cak sat�� noktalar� i�in sevimli, kompakt dizayna sahip, tamam� paslanmaz �elik, s�rekli �al��ma i�in haz�rlanm�� krep makineleri.
 • 160 mm geni�li�inde saatte kesilmedi�i takdirde 80m uzunlu�unda yuvarlak krepler �retebilirsiniz.
 • Tamamen paslanmaz �elikten �retilmi� olup, s�rekli �retim i�in tasarlanm��t�r.
 • Ayr�nt�lar ve Video

C1 200 Kare Krep Makinesi

 • Tatil k�yleri, otel mutfaklar�, restoranlar, haz�r yemek veren firmalar, s�cak sat�� noktalar� i�in sevimli, kompakt dizayna sahip, tamam� paslanmaz �elik, s�rekli �al��ma i�in haz�rlanm�� krep makineleri.
 • 160 mm geni�li�inde saatte kesilmedi�i takdirde 80m uzunlu�unda yuvarlak krepler �retebilirsiniz.
 • Tamamen paslanmaz �elikten �retilmi� olup, s�rekli �retim i�in tasarlanm��t�r.
 • Ayr�nt�lar ve Video

C1 195 Yuvarlak Krep Makinesi

 • Tatil k�yleri, otel mutfaklar�, restoranlar, haz�r yemek veren firmalar, s�cak sat�� noktalar� i�in sevimli, kompakt dizayna sahip, tamam� paslanmaz �elik, s�rekli �al��ma i�in haz�rlanm�� krep makineleri.
 • 160 mm geni�li�inde saatte kesilmedi�i takdirde 80m uzunlu�unda yuvarlak krepler �retebilirsiniz.
 • Tamamen paslanmaz �elikten �retilmi� olup, s�rekli �retim i�in tasarlanm��t�r.
 • Ayr�nt�lar ve Video

C1 320 Yuvarlak Krep Makinesi

 • Tatil k�yleri, otel mutfaklar�, restoranlar, haz�r yemek veren firmalar, s�cak sat�� noktalar� i�in sevimli, kompakt dizayna sahip, tamam� paslanmaz �elik, s�rekli �al��ma i�in haz�rlanm�� krep makineleri.
 • 160 mm geni�li�inde saatte kesilmedi�i takdirde 80m uzunlu�unda yuvarlak krepler �retebilirsiniz.
 • Tamamen paslanmaz �elikten �retilmi� olup, s�rekli �retim i�in tasarlanm��t�r.
 • Ayr�nt�lar ve Video

C2 Cannelloni Krep Makinesi

 • C2, C1 kare krep makinesine ilave cannelloni makinesi ile meydana gelmi� bir modeldir. Tek kafal�d�r.
 • Tatil k�yleri, otel mutfaklar�, restoranlar, haz�r yemek veren firmalar, s�cak sat�� noktalar� i�in sevimli, kompakt dizayna sahip, tamam� paslanmaz �elik, s�rekli �al��ma i�in haz�rlanm�� krep makineleri.
 • C2 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

C3 Yuvarlak Krep Makinesi

 • M��terilerin ihtiya�lar�na g�re de�i�ik �aplarda tamburlar haz�rlanabilir.
 • 50 lt lik hamur tank� vard�r.
 • C3 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

C4 Kare Krep Makinesi

 • M��terilerin ihtiya�lar�na g�re de�i�ik �aplarda tamburlar haz�rlanabilir.
 • 50 lt lik hamur tank� vard�r.
 • C3 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

C4 Cannelloni Krep Makinesi

 • C4, C4 kare krep makinesine ilave 4 kafal� cannelloni makinesi ile meydana gelmi� bir modeldir. Tek kafal�d�r.
 • C4 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir.
 • Tamamen paslanmaz �elikten �retilmi� olup, s�rekli �retim i�in tasarlanm��t�r.
 • Ayr�nt�lar ve Video

G1 Gnocchi (Niyoki) Makinesi

Gnocchi (Niyoki) ?retir

 • Tatil k�yleri, otel mutfaklar�, restoranlar, haz�r yemek veren firmalar, s�cak sat�� noktalar� i�in sevimli, kompakt dizayna sahip, tamam� paslanmaz �elik, s�rekli �al��ma i�in haz�rlanm�� niyoki makineleri.
 • G1 vida sistemi ile �al���r.
 • G1 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

G2 Gnocchi (Niyoki) Makinesi

Gnocchi (Niyoki) ?retir

 • Tatil k�yleri, otel mutfaklar�, restoranlar, haz�r yemek veren firmalar, s�cak sat�� noktalar� i�in sevimli, kompakt dizayna sahip, tamam� paslanmaz �elik, s�rekli �al��ma i�in haz�rlanm�� niyoki makineleri.
 • G1 piston sistemi ile �al���r.
 • G1 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

RST 160 Ravioli Makinesi

25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?ift Yaprak Ravioli ?retir

 • RST �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. ravioli makinesidir.
 • RST �zellikle ravioli �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • Makinenin 160 mm a��lm�� hamur ile beslenmesi gerekmektedir. Bu besleme i�lemi i�in P12 ya da Pidue model makineler kullan�labilir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

RST 160A Devaml� Ravioli Makinesi

25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?ift Yaprak Ravioli ?retir

 • RST �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. ravioli makinesidir.
 • RST �zellikle ravioli �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • Makinenin 160 mm a��lm�� hamur ile beslenmesi gerekmektedir. Bu besleme i�lemi i�in P12 ya da Pidue model makineler kullan�labilir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

RC 140 Tortellini Cappalletti Ravioli Makinesi

11 Farkl? ?ekilde Cappelletti, Tortellini ve Pelmeni ?retir

 • RC �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Ravioli, tortellini ve cappalletti makinesidir.
 • RC �zellikle tek yaprak ravioli, tortellini ve cappalletti �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • Bu makine daha �ok orta �l�ekli i�letmeler i�in uygundur.
 • Ayr�nt�lar ve Video

RC 250 Tortellini Cappalletti Ravioli Makinesi

11 Farkl? ?ekilde Cappelletti, Tortellini ve Pelmeni ?retir

 • RC �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Ravioli, tortellini ve cappalletti makinesidir.
 • RC �zellikle tek yaprak ravioli, tortellini ve cappalletti �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • Bu makine daha �ok orta �l�ekli i�letmeler i�in uygundur.
 • Ayr�nt�lar ve Video