�ST
Ekstruder Tip Makarna Makineleri

Ekstruder Tip Makarna Makineleri

Ekstruder makarna makineleri ile k�sa ve uzun makarna �e�itlerini �retmek m�mk�nd�r.


Sheeter Tip Makarna Makineleri

Sheeter tip makarna makineleri ile hamur a�ma ile tagliatelle, spagetti ve eri�te gibi uzun makarna �e�itlerini kesmek m�mk�nd�r.


Ravioli Makineleri

Ravioli makineleri ile bir �ok �e�it ravioli, mant� ve dolgulu makarna �retilebilir.


Tortellini ve Capaletti Makineleri

Tortellini, capaletti ve tek yaprak ravioli �retimine olanak sa�layan makinelerdir.


Gnocchi (Niyoki) Makineleri

Gnocchi (Niyoki) �retmek art�k �ok kolay�


Krep Makineleri

Hem yuvarlak hem kare krepleri seri bir �ekilde �retebilirsiniz.


�retir Opsiyonel

Dolly Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir

 • DOLLY �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik k�sa makarna makinesidir.
 • DOLLY �zellikle k�sa makarna �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • K�sa makarna d���nda hamur kal�nl��� ayarlanabilir hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

P3 Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir Opsiyonel Aparat ile 34x40 mm ?ift Yaprak Ravioli ?retir

 • P3 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik k�sa makarna makinesidir.
 • P3 �zellikle k�sa makarna �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • K�sa makarna d���nda hamur kal�nl��� ayarlanabilir hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

P6 Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir Opsiyonel Aparat ile 20x20,34x40,40x50,34x95,80x80,70x70x70 mm ?ift Yaprak Ravioli ?retir Opsiyonel Aparat ile 25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?retir Opsiyonel Aparat ile Gnocchi (Niyoki) ?retir

 • P6 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik k�sa makarna makinesidir. Su so�utuculudur.
 • P6 �zellikle k�sa makarna �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • K�sa makarna d���nda hamur kal�nl��� ayarlanabilir hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

P12 Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir Opsiyonel Aparat ile 20x20,34x40,40x50,34x95,80x80,70x70x70 mm ?ift Yaprak Ravioli ?retir

 • P12 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik k�sa makarna makinesidir. Su so�utuculudur.
 • P12 �zellikle k�sa makarna �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • 3- K�sa makarna d���nda hamur kal�nl��� ayarlanabilir hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

P30 Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir

 • P30 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir.
 • Otomatik k�sa makarna makinesidir. Su so�utuculudur.
 • P30 �zellikle k�sa makarna �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

P200 Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir

 • P200 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik k�sa makarna makinesidir. Su so�utuculudur.
 • P200 ile uzun ya da k�sa makarna �retebilir, otomatik kesme b��a�� ile �r�nlerinizin boyutlar�n� ayarlayabilirsiniz.
 • Her biri 50 kg un kapasiteli, �ift yo�urma tank�na ve otomatik �st tank� alt tanka devirme sistemine sahiptir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

K300 Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir

 • Otomatik devaml� K300 k�sa makarna kesme makinesi saatte 300 kg �retim kapasitesine sahiptir.
 • Volumetrik tip su dozajlama sistemi ile hamur nemlendirilerek standart bir hamur k�vam� elde edilmesi sa�lan�r.
 • Konvey�r ile beslenen volumetrik tip un dozajlama. Motor h�z� bir invert�r vas�tas� ile ayarlanabilir. Un besleme haznesi maksimum ve minimum de�erler i�in sensorlar ile donat�lm��t�r. Motorlu kar��t�r�c�lara sahiptir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

K600 Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir

 • Otomatik devaml� K600 k�sa makarna kesme makinesi saatte 600 kg �retim kapasitesine sahiptir.
 • Volumetrik tip su dozajlama sistemi ile hamur nemlendirilerek standart bir hamur k�vam� elde edilmesi sa�lan�r.
 • Konvey�r ile beslenen volumetrik tip un dozajlama. Motor h�z� bir invert�r vas�tas� ile ayarlanabilir. Un besleme haznesi maksimum ve minimum de�erler i�in sensorlar ile donat�lm��t�r. Motorlu kar��t�r�c�lara sahiptir.
 • Ayr�nt�lar ve Video