�ST
RC 250 Tortellini Cappalletti Ravioli Makinesi
�retir Opsiyonel
11 Farkl? ?ekilde Cappelletti, Tortellini ve Pelmeni ?retir

  • RC �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Ravioli, tortellini ve cappalletti makinesidir.
  • RC �zellikle tek yaprak ravioli, tortellini ve cappalletti �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
  • Bu makine daha �ok orta �l�ekli i�letmeler i�in uygundur.
  • Bu makinenin hamur yo�urma haznesi yoktur. Hamur a�ma �zelli�i yoktur.
  • Makinenin 265 mm a��lm�� hamur ile beslenmesi gerekmektedir. Bu besleme i�lemi i�in P30 model makineler kullan�labilir.
  • RST ile saatte kal�ba g�re 40-110 kg aras� cappalletti veya tortellini ve kal�ba g�re 45-120 kg aras� ravioli �retebilir.
  • Makine paslanmaz �elikten imal edilmi�tir.

Makinenin Videosu

Makinenin Teknik �zellikleri

Makine �l��leri 850 x 1150 x 1530 mm
Makine A��rl��� 240 Kg
Spesifikasyonlari CE
Motor �zellikleri Trifaze
Motor Guc� 1.400W
Tek Yaprak Ravioli �retim Kapasitesi 45-120 Kg/Sa
Cppalletti, Tortellini ve Pelmeni �retim Kapasitesi 40-110 Kg/Sa
Opsiyonel Aparatlar
Makine Kar��la�t�rmas�
Makineler
Makine �l��leri
Makine A��rl���
Spesifikasyonlari
Motor �zellikleri
Motor Guc�

RC 140 Tortellini Cappalletti Ravioli Makinesi
720 x 1150 x 1530 mm
200 Kg
CE
Trifaze
1.200W

RC 250 Tortellini Cappalletti Ravioli Makinesi
850 x 1150 x 1530 mm
240 Kg
CE
Trifaze
1.400W