ST
Extruder Makine Kalplar

Spaghetti

0,7 mm - Kalp No: 3

0,8 mm - Kalp No: 4

1 mm - Kalp No: 5

1,2 mm - Kalp No: 6

1,5 mm - Kalp No: 7

1,7 mm - Kalp No: 8

1,9 mm - Kalp No: 9

2,1 mm - Kalp No: 10

2,3 mm - Kalp No: 11

2,5 mm - Kalp No: 12

2,7 mm - Kalp No: 13

3 mm - Kalp No: 15

3,5 mm - Kalp No: 16

Linguine

2x1,1 mm - Kalp No: 18

2,5x1,4 mm - Kalp No: 19

3,2x1,6 mm - Kalp No: 21

4x1,7 mm - Kalp No: 22

Tagliolini

1,8 mm - Kalp No: 23

2,5 mm - Kalp No: 24

3 mm - Kalp No: 25

3,5 mm - Kalp No: 26

Tagliatelle

4,5 mm - Kalp No: 27

6 mm - Kalp No: 28

Fettuccine

8 mm - Kalp No: 29

10 mm - Kalp No: 30

12 mm - Kalp No: 31

Pappardelle

14 mm - Kalp No: 32

16 mm - Kalp No: 33

19 mm - Kalp No: 34

22 mm - Kalp No: 35

Lasagnette

25 mm - Kalp No: 36

Tripoline

9 mm - Kalp No: 39

12 mm - Kalp No: 41

Reginette

12 mm - Kalp No: 48

10 mm - Kalp No: 48A

16 mm - Kalp No: 49

20 mm - Kalp No: 50

Bucatini/Sedanini Lisci

2,5 mm - Kalp No: 58

3,5 mm - Kalp No: 60

4,5 mm - Kalp No: 62

5,5 mm - Kalp No: 63

Sedanini Lisci

6 mm - Kalp No: 64

Tubi

8 mm - Kalp No: 66

13 mm - Kalp No: 70

15 mm - Kalp No: 71

17 mm - Kalp No: 72

19 mm - Kalp No: 73

23 mm - Kalp No: 116

Zuti/Tubi

10 mm - Kalp No: 68

Cannelli/Paccheri Lisci

25 mm - Kalp No: 76

Sedanini Rigati

4,5 mm - Kalp No: 78

6 mm - Kalp No: 81

8 mm - Kalp No: 84

Rigatoni

10 mm - Kalp No: 89

13 mm - Kalp No: 98

16 mm - Kalp No: 104

17 mm - Kalp No: 107

Tubi Rigati

19 mm - Kalp No: 112

Tubi Floreali

13 mm - Kalp No: 124A

Tubi Quadrati Rigati

9 mm - Kalp No: 127A

Tubi Quadrati Lisci

9 mm - Kalp No: 129

Tubi Esagonali Lisci

11 mm - Kalp No: 131

Tubi Triangolari Lisci

10 mm - Kalp No: 132

Gramigna

2,3 mm - Kalp No: 135

2,9 mm - Kalp No: 137

3,2 mm - Kalp No: 138

3,8 mm - Kalp No: 140

Curvi Lisci

4 mm - Kalp No: 158

5 mm - Kalp No: 160

6 mm - Kalp No: 161

8 mm - Kalp No: 163

10 mm - Kalp No: 165

12 mm - Kalp No: 166

Curvi Rigati

5 mm - Kalp No: 168

6 mm - Kalp No: 169

8 mm - Kalp No: 171

10 mm - Kalp No: 173

12 mm - Kalp No: 174

16 mm - Kalp No: 175

Conchiglie Lisce

18 mm - Kalp No: 218

20 mm - Kalp No: 219

23 mm - Kalp No: 220

Conchiglie Rigate

13 mm - Kalp No: 224

18 mm - Kalp No: 225

25 mm - Kalp No: 226

30 mm - Kalp No: 227

Pipe Lisce

9 mm - Kalp No: 230

12 mm - Kalp No: 231

15 mm - Kalp No: 232

Pipe Rigate

16 mm - Kalp No: 233

21 mm - Kalp No: 234

10,5 mm - Kalp No: 530

13 mm - Kalp No: 531

16 mm - Kalp No: 532

Gocce Lisce

12 mm - Kalp No: 235

Gocce Rigate

10 mm - Kalp No: 239

13 mm - Kalp No: 242

Grandine

3 mm - Kalp No: 247

4 mm - Kalp No: 248

5 mm - Kalp No: 249

2,5 mm - Kalp No: 346

Cornetti

10 mm - Kalp No: 253

Anelli

14 mm - Kalp No: 265

Stelline

5,5 mm - Kalp No: 269

6,5 mm - Kalp No: 270

Stelle

11 mm - Kalp No: 273

Fiori

10 mm - Kalp No: 284C

Riso Piccolo

6 mm - Kalp No: 294

Riso Medio

8,5 mm - Kalp No: 295

Rido Grande

10 mm - Kalp No: 297

Semi di Mela

7 mm - Kalp No: 309

Primiera

5,5 mm - Kalp No: 315

Animali

9 mm - Kalp No: 352A

Alfabeto

6,5 mm - Kalp No: 356

Numeri

6,5 mm - Kalp No: 356N

Quadrucci

4,5 mm - Kalp No: 360

6 mm - Kalp No: 361

Fusilli (3 Dalgal)

10 mm - Kalp No: 370

8 mm - Kalp No: 373

6,5 mm - Kalp No: 373A

Fusilli (2 Dalgal)

13 mm - Kalp No: 374

7 mm - Kalp No: 468

10 mm - Kalp No: 469

Ruote Rigate

16 mm - Kalp No: 378

26 mm - Kalp No: 379

Ruote Lisce

25 mm - Kalp No: 380

Tortiglioni

6,5 mm - Kalp No: 382

10 mm - Kalp No: 383

13 mm - Kalp No: 385

Gnocchi

24 mm - Kalp No: 390

43 mm - Kalp No: 412D

Fiori di Loto

22 mm - Kalp No: 395

Cappello da Cuoco

22 mm - Kalp No: 395A

Creste di Gallo Lisce

6 mm - Kalp No: 399

7 mm - Kalp No: 400

Creste di Gallo Rigate

8 mm - Kalp No: 401

10 mm - Kalp No: 402

Festonati

16 mm - Kalp No: 404

Gnocchi

24 mm - Kalp No: 390

43 mm - Kalp No: 412D

Gnocchi Rigati

25 mm - Kalp No: 413

Trottole

12 mm - Kalp No: 414

Radiatori

24 mm - Kalp No: 415

19 mm - Kalp No: 433

Gemelli

9 mm - Kalp No: 420

Grattini

4/5 mm - Kalp No: 423

Gnocchetti Sardi

19 mm - Kalp No: 426

11 mm - Kalp No: 431

24 mm - Kalp No: 563

Radiatori

24 mm - Kalp No: 415

19 mm - Kalp No: 433

Spaccatelle

7 mm - Kalp No: 436

Trottole Lisce

12 mm - Kalp No: 460

Trottole Rigate

12 mm - Kalp No: 460A

Ricciutelle

15 mm - Kalp No: 461

Conchiglioni

70 mm - Kalp No: 462

Caserecci

9 mm - Kalp No: 464

Fusilli (2 Dalgal)

13 mm - Kalp No: 374

7 mm - Kalp No: 468

10 mm - Kalp No: 469

Fusillone

19 mm - Kalp No: 470B

Maccherotto

8 mm - Kalp No: 471A

Penne Lisce

8 mm - Kalp No: 472

Penne Rigate

9 mm - Kalp No: 473

Spaghetti Alla Chitarra

1,6 mm - Kalp No: 506

2 mm - Kalp No: 507

2,2 mm - Kalp No: 508

3 mm - Kalp No: 508A

Spaghettoni

4 mm - Kalp No: 510

5 mm - Kalp No: 511

Pipe Rigate

16 mm - Kalp No: 233

21 mm - Kalp No: 234

10,5 mm - Kalp No: 530

13 mm - Kalp No: 531

16 mm - Kalp No: 532

Cavatelli

19 mm - Kalp No: 561

Gnocchetti Sardi

19 mm - Kalp No: 426

11 mm - Kalp No: 431

24 mm - Kalp No: 563

Gigli

14 mm - Kalp No: 570

Gigli Rigati

10 mm - Kalp No: 571

Ondine

12 mm - Kalp No: 572

Orecchiette

22 mm - Kalp No: 574

Rollini

20 mm - Kalp No: 586

Alberi di Natale

23 mm - Kalp No: 588E

Spighe

24 mm - Kalp No: 595

Dollari

22 mm - Kalp No: 598

Biciclette

25 mm - Kalp No: 598A

Birilli

23 mm - Kalp No: 805D

Euro

24 mm - Kalp No: 2002

Sfoglia

170 / 0,8-0,9 mm - Kalp No: 0

100 / 0,8-0,9 mm - Kalp No: 0A