�ST
Hakk�m�zda

Pasfil Makine San. ve Tic. Ltd. �ti. 2005 y�l�nda Kulp Makine �at�s� alt�nda kurulmu� olan, pastac�l�k, tatl�c�l�k ve unlu mamuller sekt�r�n�n dolum sorunlar�na ��z�m getirme ama�� ile yola ��kan gen� ve dinamik bir firmad�r. Daha sonradan �r�n portf�y�ne ekledi�i, konusunda uzman �retici firmalardan ithal etti�i dolgulu kurabiye makineleri, kroket makineleri, kuru pasta makineleri, makarna makineleri ve krep makineleri ile hizmet verdi�i alanlar� geni�letmi�tir. Sa�lad���m�z t�m makinelerin teknik servis ve yedek par�a garantisini Pasfil Makine olarak direk vermekteyiz. �talyan mutfaklar�, restoranlar, oteller, tatil k�yleri ve makarna �reticileri i�in uzun k�sa makarnalar, farkl� geni�likte taze tagliateller, linguiniler, �ok �e�itli boylarda ve �ekillerde tortelini, ravioli gibi makarna �e�itlerini kendi lezzetiniz ile taze olarak �retebilirsiniz.Makarna makinelerimiz konusunda uzman 30 y�ll�k deneyime sahip olan La Monferrina firmas�ndan ithaldir.Pasfil Makine La Monferrina yetkili sat�c�s�d�r.