�ST
Gnocchi (Niyoki) Makineleri

Ekstruder Tip Makarna Makineleri

Ekstruder makarna makineleri ile k�sa ve uzun makarna �e�itlerini �retmek m�mk�nd�r.


Sheeter Tip Makarna Makineleri

Sheeter tip makarna makineleri ile hamur a�ma ile tagliatelle, spagetti ve eri�te gibi uzun makarna �e�itlerini kesmek m�mk�nd�r.


Ravioli Makineleri

Ravioli makineleri ile bir �ok �e�it ravioli, mant� ve dolgulu makarna �retilebilir.


Tortellini ve Capaletti Makineleri

Tortellini, capaletti ve tek yaprak ravioli �retimine olanak sa�layan makinelerdir.


Gnocchi (Niyoki) Makineleri

Gnocchi (Niyoki) �retmek art�k �ok kolay�


Krep Makineleri

Hem yuvarlak hem kare krepleri seri bir �ekilde �retebilirsiniz.


�retir Opsiyonel

G1 Gnocchi (Niyoki) Makinesi

Gnocchi (Niyoki) ?retir

  • Tatil k�yleri, otel mutfaklar�, restoranlar, haz�r yemek veren firmalar, s�cak sat�� noktalar� i�in sevimli, kompakt dizayna sahip, tamam� paslanmaz �elik, s�rekli �al��ma i�in haz�rlanm�� niyoki makineleri.
  • G1 vida sistemi ile �al���r.
  • G1 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir.
  • Ayr�nt�lar ve Video

G2 Gnocchi (Niyoki) Makinesi

Gnocchi (Niyoki) ?retir

  • Tatil k�yleri, otel mutfaklar�, restoranlar, haz�r yemek veren firmalar, s�cak sat�� noktalar� i�in sevimli, kompakt dizayna sahip, tamam� paslanmaz �elik, s�rekli �al��ma i�in haz�rlanm�� niyoki makineleri.
  • G1 piston sistemi ile �al���r.
  • G1 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir.
  • Ayr�nt�lar ve Video