�ST
Tortellini ve Capaletti Makineleri

Ekstruder Tip Makarna Makineleri

Ekstruder makarna makineleri ile k�sa ve uzun makarna �e�itlerini �retmek m�mk�nd�r.


Sheeter Tip Makarna Makineleri

Sheeter tip makarna makineleri ile hamur a�ma ile tagliatelle, spagetti ve eri�te gibi uzun makarna �e�itlerini kesmek m�mk�nd�r.


Ravioli Makineleri

Ravioli makineleri ile bir �ok �e�it ravioli, mant� ve dolgulu makarna �retilebilir.


Tortellini ve Capaletti Makineleri

Tortellini, capaletti ve tek yaprak ravioli �retimine olanak sa�layan makinelerdir.


Gnocchi (Niyoki) Makineleri

Gnocchi (Niyoki) �retmek art�k �ok kolay�


Krep Makineleri

Hem yuvarlak hem kare krepleri seri bir �ekilde �retebilirsiniz.


�retir Opsiyonel

RC 140 Tortellini Cappalletti Ravioli Makinesi

11 Farkl? ?ekilde Cappelletti, Tortellini ve Pelmeni ?retir

  • RC �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Ravioli, tortellini ve cappalletti makinesidir.
  • RC �zellikle tek yaprak ravioli, tortellini ve cappalletti �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
  • Bu makine daha �ok orta �l�ekli i�letmeler i�in uygundur.
  • Ayr�nt�lar ve Video

RC 250 Tortellini Cappalletti Ravioli Makinesi

11 Farkl? ?ekilde Cappelletti, Tortellini ve Pelmeni ?retir

  • RC �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Ravioli, tortellini ve cappalletti makinesidir.
  • RC �zellikle tek yaprak ravioli, tortellini ve cappalletti �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
  • Bu makine daha �ok orta �l�ekli i�letmeler i�in uygundur.
  • Ayr�nt�lar ve Video