�ST
Pidue �ift Hazneli K�sa Makarna Setli Makarna Makinesi
�retir Opsiyonel
Hamur Yo?urur Hamur A?ar K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir Opsiyonel Aparat ile 20x20,34x40,40x50,34x95,80x80,70x70x70 mm ?ift Yaprak Ravioli ?retir Opsiyonel Aparat ile 25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?retir Opsiyonel Aparat ile Gnocchi (Niyoki) ?retir

  • PIDUE �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik bir hamur a��c�d�r.
  • PIDUE �zellikle hamur a�ma ve uzun makarna �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
  • 168 MM. Eninde ve 2.5 MM. kal�nl���nda hamur a�abilen bir modeldir.
  • Bu makine daha �ok orta �l�ekli i�letmeler i�in uygundur.
  • Bu makinenin hamur yo�urma haznesi vard�r ve 2 adettir. Her birinin kapasitesi 12 Kg d�r.
  • PIDUE� nin tek hazneli, �ift hazneli ve hem �ift hazneli hem k�sa makarna kesme �niteli modelleri mevcuttur.
  • PIDUE ile saatte 25 kg civar� makarna hamuru a�abilirsiniz. �ift hazneli modelde bu say� 50 Kg. d�r. Makine paslanmaz �elikten imal edilmi�tir.
  • Makineye tak�labilen ekstra aparatlar ile k�sa ve uzun makarna �e�itleri �retebilirsiniz. Ayr�ca ravioli aparat� ile saatte 30 kg. ravioli �retebilirsiniz.

Makinenin Videosu

Makinenin Teknik �zellikleri

Makine �l��leri 860 x 1100 x 1700 mm
Makine A��rl��� 192 Kg
Spesifikasyonlari CE
Motor �zellikleri Trifaze
Motor Guc� 2.000W
Hamur Yo�rma Kapasitesi 12 Kg + 12 Kg
Hamur A�ma Kapasitesi 50 Kg/Sa
Hamur A�ma Geni�li�i 168 mm - 2.5 mm (Kal�nl�k)
Otomatik Tagliatelle �retim Kapasitesi 50 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
K�sa Makarna Kapasitesi 15-18 Kg/Sa
Standart Set �le Ravioli �retim Kapasitesi 20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
Geni� Ravioli Seti ile �retim Kapasitesi 20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
Gnocchi (Niyoki) �retim Kapasitesi 20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
Opsiyonel Aparatlar

1

Otomatik Tagliatelle (Eri�te) Seti

De�i�tirilebilir b��aklar� sayesinde otomatik olarak eri�te ve tagliatelle kesebilen aparatt�r.

2

Standart Ravioli Seti

20x20,34x40,40x50,34x95,80x80,70x70x70 mm �ift yaprak ravioli �retir.

3

Multipasta Ravioli Seti

25'den fazla �ekilde �ift yaprak �retir.

4

Gnocchi Seti

Gnocchi (Niyoki) �retir.
Makine Kar��la�t�rmas�
Makineler
Makine �l��leri
Makine A��rl���
Spesifikasyonlari
Motor �zellikleri
Motor Guc�
Hamur Yo�rma Kapasitesi
Hamur A�ma Kapasitesi
Hamur A�ma Geni�li�i
Tagliatelle Eri�te Kesme Kapasitesi
Otomatik Tagliatelle �retim Kapasitesi
K�sa Makarna Kapasitesi
34x40 mm Ravioli �retim Kapasitesi
Standart Set �le Ravioli �retim Kapasitesi
Geni� Ravioli Seti ile �retim Kapasitesi
Tek Yaprak Ravioli �retim Kapasitesi
Cppalletti, Tortellini ve Pelmeni �retim Kapasitesi
Gnocchi (Niyoki) �retim Kapasitesi

Cilindiro 170 Makarna Makinesi
380 x 500 x 420 mm
50 Kg
CE
Trifaze
900W
0
20 Kg/Sa
170 mm
18 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Cilindiro 340 Makarna Makinesi
550 x 330 x 470 mm
77,4 Kg
CE
Trifaze
900W
0
30 Kg/Sa
340 mm
18-36 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Cilindiro 420 Makarna Makinesi
630 x 330 x 470 mm
106 Kg
CE
Trifaze
900W
0
40 Kg/Sa
420 mm
18-36 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Nina 170 Makarna Makinesi
380 x 390 x 380 mm
36,6 Kg
CE
Trifaze
700W
3 Kg (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa
170 mm
18 Kg/Sa
0
0
10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Nina 250 Makarna Makinesi
450 x 390 x 380 mm
46,4 Kg
CE
Trifaze
700W
4,6 Kg (Opsiyonel Aparat �le)
30 Kg/Sa
250 mm
18 Kg/Sa
0
0
10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Pnuova Makarna Makinesi
380 x 500 x 620 mm
62 Kg
CE
Trifaze
900W
4 Kg
20 Kg/Sa
170 mm
18 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Pidue �ift Hazneli K�sa Makarna Setli Makarna Makinesi
860 x 1100 x 1700 mm
192 Kg
CE
Trifaze
2.000W
12 Kg + 12 Kg
50 Kg/Sa
168 mm - 2.5 mm (Kal�nl�k)
0
50 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
15-18 Kg/Sa
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Pidue �ift Hazneli Makarna Makinesi
860 x 1100 x 1650 mm
172 Kg
CE
Trifaze
2.000W
12 Kg + 12 Kg
50 Kg/Sa
168 mm - 2.5 mm (Kal�nl�k)
0
50 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Pidue Tek Hazneli Makarna Makinesi
860 x 1030 x 1240 mm
143 Kg
CE
Trifaze
1.400W
12 Kg
25 Kg/Sa
168 mm - 2.5 mm (Kal�nl�k)
0
25 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)