�ST
RST 160A Devaml� Ravioli Makinesi
�retir Opsiyonel
25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?ift Yaprak Ravioli ?retir

  • RST �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. ravioli makinesidir.
  • RST �zellikle ravioli �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
  • Makinenin 160 mm a��lm�� hamur ile beslenmesi gerekmektedir. Bu besleme i�lemi i�in P12 ya da Pidue model makineler kullan�labilir.
  • RST ile saatte 90 kg civar� ravioli �retebilir, opsiyonel tagliatelle seti ile de saatte 50 kg eri�te kesebilirsiniz.
  • Bu makine daha �ok orta ve b�y�k �l�ekli i�letmeler i�in uygundur.
  • Bu makinenin hamur yo�urma haznesi yoktur. Hamur a�ma �zelli�i yoktur.
  • Makine paslanmaz �elikten imal edilmi�tir.
  • RST 160A�n�n RST 160 modelinden fark� i� dolum hunisi s�rekli doldurulabilir ve 5 kg kapasitelidir. Piston sistemi ile �al��maz. Huniyi doldurmak i�in makineyi durdurmaya gerek yoktur.

Makinenin Videosu

Makinenin Teknik �zellikleri

Makine �l��leri 600 x 1250 x 1800 mm
Makine A��rl��� 150 Kg
Spesifikasyonlari CE
Motor �zellikleri Trifaze
Motor Guc� 600W
Otomatik Tagliatelle �retim Kapasitesi 50 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
Geni� Ravioli Seti ile �retim Kapasitesi 90 Kg/Sa
Opsiyonel Aparatlar

1

Otomatik Tagliatelle (Eri�te) Seti

De�i�tirilebilir b��aklar� sayesinde otomatik olarak eri�te ve tagliatelle kesebilen aparatt�r.
Makine Kar��la�t�rmas�
Makineler
Makine �l��leri
Makine A��rl���
Spesifikasyonlari
Motor �zellikleri
Motor Guc�

P2P �ift Hazneli K�sa Makarna Setli Makarna Makinesi
900 x 1150 x 2040 mm
338 Kg
CE
Trifaze
2.300W

P2P �ift Hazneli Makarna Makinesi
900 x 1050 x 2040 mm
292 Kg
CE
Trifaze
2.200W

P2P Tek Hazneli Makarna Makinesi
900 x 950 x 2040 mm
262 Kg
CE
Trifaze
1.500W

RST 160 Ravioli Makinesi
600 x 1220 x 2040 mm
160 Kg
CE
Trifaze
600W

RST 160A Devaml� Ravioli Makinesi
600 x 1250 x 1800 mm
150 Kg
CE
Trifaze
600W