�ST
C3 Yuvarlak Krep Makinesi

  • M��terilerin ihtiya�lar�na g�re de�i�ik �aplarda tamburlar haz�rlanabilir.
  • 50 lt lik hamur tank� vard�r.
  • C3 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir.
  • Tamamen paslanmaz �elikten �retilmi� olup, s�rekli �retim i�in tasarlanm��t�r.
  • Pi�irme �s�s� elektronik olarak kontrol edilebilir.
  • Bu makine daha �ok orta veya b�y�k �l�ekli i�letmeler i�in uygundur.
  • Kreplerinizi ister tatl� ister tuzlu ya da farkl� aromal� tatlarda reng�renk haz�rlayabilirsiniz.
  • Tambur s�cakl��� max 350 dereceye kadar ayarlanabilir.

Makinenin Videosu

Makinenin Teknik �zellikleri

Makine �l��leri 1300 x 1180 x 1372 mm
Makine A��rl��� 378 Kg
Spesifikasyonlari CE
Motor �zellikleri Trifaze
Motor Guc� 28.000W
�r�n �ap� 195 mm
Hamur Hunisi Hacmi 50 lt
Krep �retim Kapasitesi 1200-2300 Ad/Sa
Opsiyonel Aparatlar
Makine Kar��la�t�rmas�
Makineler
Makine �l��leri
Makine A��rl���
Spesifikasyonlari
Motor �zellikleri
Motor Guc�
�r�n Geni�li�i
�r�n �ap�
Hamur Hunisi Hacmi
Krep �retim Kapasitesi
Hava Kompres�r� �htiya��

C1 160 Kare Krep Makinesi
420 x 1000 x 490 mm
40 Kg
CE
Trifaze
3.300W
160 mm
0
4 lt
80 m/Sa
0

C1 200 Kare Krep Makinesi
480 x 1000 x 490 mm
48 Kg
CE
Trifaze
3.500W
200 mm
0
4 lt
80 m/Sa
0

C1 195 Yuvarlak Krep Makinesi
420 x 1000 x 490 mm
40 Kg
CE
Trifaze
3.300W
0
195 mm
4 lt
320 Ad/Sa
0

C1 320 Yuvarlak Krep Makinesi
750 x 1000 x 490 mm
57 Kg
CE
Trifaze
4.200W
0
320 mm
4 lt
230 Ad/Sa
0

C2 Cannelloni Krep Makinesi
800 x 2200 x 1650 mm
150 Kg
CE
Trifaze
4.000W
17-22 mm
0
4 lt
35 Kg/Sa
100 lt � 2HP

C3 Yuvarlak Krep Makinesi
1300 x 1180 x 1372 mm
378 Kg
CE
Trifaze
28.000W
0
195 mm
50 lt
1200-2300 Ad/Sa
0

C4 Kare Krep Makinesi
2100 x 1180 x 1372 mm
378 Kg
CE
Trifaze
28.000W
640 mm
0
50 lt
120-150 m/Sa
0

C4 Cannelloni Krep Makinesi
2100 x 4600 x 1650 mm
850 Kg
CE
Trifaze
36.000W
17-22 mm
0
50 lt
200-240 Kg/Sa
100 lt � 3HP