�ST
P12 Makarna Makinesi
�retir Opsiyonel
Hamur Yo?urur Hamur A?ar K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir Opsiyonel Aparat ile 20x20,34x40,40x50,34x95,80x80,70x70x70 mm ?ift Yaprak Ravioli ?retir

  • P12 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik k�sa makarna makinesidir. Su so�utuculudur.
  • P12 �zellikle k�sa makarna �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
  • 3- K�sa makarna d���nda hamur kal�nl��� ayarlanabilir hamur a�abilen bir modeldir.
  • Bu makine daha �ok otel ve restoranlar ile orta �l�ekli i�letmeler i�in uygundur.
  • Bu makinenin hamur yo�urma haznesi vard�r ve 2 adettir. Her birinin kapasitesi 6 Kg d�r. Saatte 25-35 kg makarna �retme kapasitesine sahiptir.
  • P12 h�z� ayarlanabilir, otomatik k�sa makarna kesme b��a��na sahiptir.
  • Opsiyonel ravioli aparatlar�na sahiptir. Opsiyonel otomatik hamur sarma seti ile hamurlar�n�z� rulo �eklinde sarabilirsiniz.

Makinenin Videosu

Makinenin Teknik �zellikleri

Makine �l��leri 580 x 650 x 1580 mm
Makine A��rl��� 147 Kg
Spesifikasyonlari CE
Motor �zellikleri Trifaze
Motor Guc� 2000W
Hamur Yo�rma Kapasitesi 6 Kg + 6 Kg
Hamur A�ma Kapasitesi 25-35 Kg/Sa
Hamur A�ma Geni�li�i 170 mm
K�sa Makarna Kapasitesi 25-35 Kg/Sa
Standart Set �le Ravioli �retim Kapasitesi 20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
Opsiyonel Aparatlar

1

Standart Ravioli Seti

20x20,34x40,40x50,34x95,80x80,70x70x70 mm �ift yaprak ravioli �retir.

2

Otomatik Hamur Sarma Seti

Makinenin a�t��� hamuru otomatik olarak rulolara sarar.
Makine Kar��la�t�rmas�
Makineler
Makine �l��leri
Makine A��rl���
Spesifikasyonlari
Motor �zellikleri
Motor Guc�
Hamur Yo�rma Kapasitesi
Hamur A�ma Kapasitesi
Hamur A�ma Geni�li�i
Tagliatelle Eri�te Kesme Kapasitesi
Otomatik Tagliatelle �retim Kapasitesi
K�sa Makarna Kapasitesi
34x40 mm Ravioli �retim Kapasitesi
Standart Set �le Ravioli �retim Kapasitesi
Geni� Ravioli Seti ile �retim Kapasitesi
Tek Yaprak Ravioli �retim Kapasitesi
Cppalletti, Tortellini ve Pelmeni �retim Kapasitesi
Gnocchi (Niyoki) �retim Kapasitesi

Dolly Makarna Makinesi
290 x 550 x 300 mm
27 Kg
CE
Trifaze
400W
2,5 ,Kg
4-6 Kg/Sa
170 mm ya da 100 mm
0
0
4-6 Kg/Sa
0
0
0
0
0
0

P3 Makarna Makinesi
400 x 510 x 465 mm
58 Kg
CE
Trifaze
900W
3 Kg
8-10 Kg/Sa
170 mm ya da 100 mm
0
0
8-10 Kg/Sa
10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
0
0
0

P6 Makarna Makinesi
450 x 620 x 1140 mm
108 Kg
CE
Trifaze
1,100W
6 Kg
15-18 Kg/Sa
170 mm
0
0
15-18 Kg/Sa
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

P12 Makarna Makinesi
580 x 650 x 1580 mm
147 Kg
CE
Trifaze
2000W
6 Kg + 6 Kg
25-35 Kg/Sa
170 mm
0
0
25-35 Kg/Sa
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
0
0

P30 Makarna Makinesi
630 x 1630 x 2010 mm
395 Kg
CE
Trifaze
1800W + 3700W
30 Kg + 30 Kg
80 Kg/Sa
170 mm ya da 500 mm
0
0
80 Kg/Sa
0
0
0
0
0
0

P200 Makarna Makinesi
1600 x 1500 x 1550 mm
670 Kg
CE
Trifaze
14.000W
50 Kg + 50 Kg
0
0
0
0
200 Kg/Sa
0
0
0
0
0
0

K300 Makarna Makinesi
2300 x 3400 x 5150 mm
2400 Kg
CE
Trifaze
28.000W
300 Kg
0
0
0
0
300 Kg/Sa
0
0
0
0
0
0

K600 Makarna Makinesi
2550 x 4000 x 5200 mm
2750 Kg
CE
Trifaze
31.000W
600 Kg
0
0
0
0
600 Kg/Sa
0
0
0
0
0
0