�ST
End�striyel �retim Makarna Makineleri

Ekstruder Tip Makarna Makineleri

Ekstruder makarna makineleri ile k�sa ve uzun makarna �e�itlerini �retmek m�mk�nd�r.


Sheeter Tip Makarna Makineleri

Sheeter tip makarna makineleri ile hamur a�ma ile tagliatelle, spagetti ve eri�te gibi uzun makarna �e�itlerini kesmek m�mk�nd�r.


Ravioli Makineleri

Ravioli makineleri ile bir �ok �e�it ravioli, mant� ve dolgulu makarna �retilebilir.


Tortellini ve Capaletti Makineleri

Tortellini, capaletti ve tek yaprak ravioli �retimine olanak sa�layan makinelerdir.


Gnocchi (Niyoki) Makineleri

Gnocchi (Niyoki) �retmek art�k �ok kolay�


Krep Makineleri

Hem yuvarlak hem kare krepleri seri bir �ekilde �retebilirsiniz.


�retir Opsiyonel

P200 Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir

 • P200 �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik k�sa makarna makinesidir. Su so�utuculudur.
 • P200 ile uzun ya da k�sa makarna �retebilir, otomatik kesme b��a�� ile �r�nlerinizin boyutlar�n� ayarlayabilirsiniz.
 • Her biri 50 kg un kapasiteli, �ift yo�urma tank�na ve otomatik �st tank� alt tanka devirme sistemine sahiptir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

K300 Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir

 • Otomatik devaml� K300 k�sa makarna kesme makinesi saatte 300 kg �retim kapasitesine sahiptir.
 • Volumetrik tip su dozajlama sistemi ile hamur nemlendirilerek standart bir hamur k�vam� elde edilmesi sa�lan�r.
 • Konvey�r ile beslenen volumetrik tip un dozajlama. Motor h�z� bir invert�r vas�tas� ile ayarlanabilir. Un besleme haznesi maksimum ve minimum de�erler i�in sensorlar ile donat�lm��t�r. Motorlu kar��t�r�c�lara sahiptir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

K600 Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir

 • Otomatik devaml� K600 k�sa makarna kesme makinesi saatte 600 kg �retim kapasitesine sahiptir.
 • Volumetrik tip su dozajlama sistemi ile hamur nemlendirilerek standart bir hamur k�vam� elde edilmesi sa�lan�r.
 • Konvey�r ile beslenen volumetrik tip un dozajlama. Motor h�z� bir invert�r vas�tas� ile ayarlanabilir. Un besleme haznesi maksimum ve minimum de�erler i�in sensorlar ile donat�lm��t�r. Motorlu kar��t�r�c�lara sahiptir.
 • Ayr�nt�lar ve Video