�ST
Ravioli Makineleri

Ekstruder Tip Makarna Makineleri

Ekstruder makarna makineleri ile k�sa ve uzun makarna �e�itlerini �retmek m�mk�nd�r.


Sheeter Tip Makarna Makineleri

Sheeter tip makarna makineleri ile hamur a�ma ile tagliatelle, spagetti ve eri�te gibi uzun makarna �e�itlerini kesmek m�mk�nd�r.


Ravioli Makineleri

Ravioli makineleri ile bir �ok �e�it ravioli, mant� ve dolgulu makarna �retilebilir.


Tortellini ve Capaletti Makineleri

Tortellini, capaletti ve tek yaprak ravioli �retimine olanak sa�layan makinelerdir.


Gnocchi (Niyoki) Makineleri

Gnocchi (Niyoki) �retmek art�k �ok kolay�


Krep Makineleri

Hem yuvarlak hem kare krepleri seri bir �ekilde �retebilirsiniz.


�retir Opsiyonel

P2P �ift Hazneli K�sa Makarna Setli Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar K?sa ve Uzun Makarna ?e?itlerini ?retir 25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?ift Yaprak Ravioli ?retir

 • P2P �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik bir hamur a��c�, ravioli makinesi ve eri�te kesme makinesidir.
 • P2P �zellikle hamur a�ma, uzun makarna ve ravioli �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • 170 MM. Eninde ve 2.5 MM. kal�nl���nda hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

P2P �ift Hazneli Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar 25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?ift Yaprak Ravioli ?retir

 • P2P �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik bir hamur a��c�, ravioli makinesi ve eri�te kesme makinesidir.
 • P2P �zellikle hamur a�ma, uzun makarna ve ravioli �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • 170 MM. Eninde ve 2.5 MM. kal�nl���nda hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

P2P Tek Hazneli Makarna Makinesi

Hamur Yo?urur Hamur A?ar 25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?ift Yaprak Ravioli ?retir

 • P2P �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Otomatik bir hamur a��c�, ravioli makinesi ve eri�te kesme makinesidir.
 • P2P �zellikle hamur a�ma, uzun makarna ve ravioli �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • 170 MM. Eninde ve 2.5 MM. kal�nl���nda hamur a�abilen bir modeldir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

RST 160 Ravioli Makinesi

25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?ift Yaprak Ravioli ?retir

 • RST �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. ravioli makinesidir.
 • RST �zellikle ravioli �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • Makinenin 160 mm a��lm�� hamur ile beslenmesi gerekmektedir. Bu besleme i�lemi i�in P12 ya da Pidue model makineler kullan�labilir.
 • Ayr�nt�lar ve Video

RST 160A Devaml� Ravioli Makinesi

25'den Fazla Say?da ?ekilde ?ift Yaprak Ravioli ?ift Yaprak Ravioli ?retir

 • RST �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. ravioli makinesidir.
 • RST �zellikle ravioli �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
 • Makinenin 160 mm a��lm�� hamur ile beslenmesi gerekmektedir. Bu besleme i�lemi i�in P12 ya da Pidue model makineler kullan�labilir.
 • Ayr�nt�lar ve Video