�ST
RC 140 Tortellini Cappalletti Ravioli Makinesi
�retir Opsiyonel
11 Farkl? ?ekilde Cappelletti, Tortellini ve Pelmeni ?retir

  • RC �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir. Ravioli, tortellini ve cappalletti makinesidir.
  • RC �zellikle tek yaprak ravioli, tortellini ve cappalletti �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
  • Bu makine daha �ok orta �l�ekli i�letmeler i�in uygundur.
  • Bu makinenin hamur yo�urma haznesi yoktur. Hamur a�ma �zelli�i yoktur.
  • Makinenin 140 mm a��lm�� hamur ile beslenmesi gerekmektedir. Bu besleme i�lemi i�in P12 ya da Pidue model makineler kullan�labilir.
  • RST ile saatte kal�ba g�re 20-36 kg aras� cappalletti veya tortellini ve kal�ba g�re 20-46 kg aras� ravioli �retebilir.
  • Makine paslanmaz �elikten imal edilmi�tir.

Makinenin Videosu

Makinenin Teknik �zellikleri

Makine �l��leri 720 x 1150 x 1530 mm
Makine A��rl��� 200 Kg
Spesifikasyonlari CE
Motor �zellikleri Trifaze
Motor Guc� 1.200W
Tek Yaprak Ravioli �retim Kapasitesi 20-45 Kg/Sa
Cppalletti, Tortellini ve Pelmeni �retim Kapasitesi 20-36 Kg/Sa
Opsiyonel Aparatlar
Makine Kar��la�t�rmas�
Makineler
Makine �l��leri
Makine A��rl���
Spesifikasyonlari
Motor �zellikleri
Motor Guc�

RC 140 Tortellini Cappalletti Ravioli Makinesi
720 x 1150 x 1530 mm
200 Kg
CE
Trifaze
1.200W

RC 250 Tortellini Cappalletti Ravioli Makinesi
850 x 1150 x 1530 mm
240 Kg
CE
Trifaze
1.400W