�ST
PS150 Past�rize Makinesi

  • Taze ya da dolgulu her �e�it makarna �mr�n� uzatmak i�in ideal bir makinedir.
  • �ok az yer kaplad��� i�in k���k ve orta �l�ekli i�letmelere uygundur.
  • Tamamen paslanmaz �elikten �retilmi�tir. 40 cm geni�li�inde konvey�r band�na sahiptir, bant h�z� ve s�cal�k ayarlanabilir.
  • Elektrikli ve gazl� olarak iki farkl� �ekilde kullan�labilir.
  • Kaza �nleyici g�enlik cihazlar� ile donat�lm��t�r.

Makinenin Videosu

Makinenin Teknik �zellikleri

Makine �l��leri 1500 x 800 x 1570 mm
Makine A��rl��� 155 Kg
Spesifikasyonlari CE
Motor �zellikleri Trifaze
Motor Guc� 9,000W (Elekt) - 1,800W (Gz)
Brul�r G�c� 13.000 kcal
Past�rizasyon Kapasitesi 30 kg/Sa
Bant Geni�li�i 400 mm
Buhar Etki Alan� Uzunlu�u 750 mm
Opsiyonel Aparatlar
Makine Kar��la�t�rmas�
Makineler
Makine �l��leri
Makine A��rl���
Spesifikasyonlari
Motor �zellikleri
Motor Guc�
Tepsi Arabas� Say�s�
Tepi �l��ler
Tepsi Say�s�
Kurutma Kapasitesi
Brul�r G�c�
Past�rizasyon Kapasitesi
Bant Geni�li�i
Buhar Etki Alan� Uzunlu�u

EC25 Statik Kurutma Odas�
1750 x 950 x 2750 mm
0
CE
Trifaze
4,800W (Elektrikli)
1 Adet
600 x 1200 mm
25
100 Kg/8-11Sa
0
0
0
0

EC50 Statik Kurutma Odas�
1750 x 1550 x 2750 mm
0
CE
Trifaze
8,500W (Elektrikli)
2 Adet
600 x 1200 mm
50
200 Kg/8-11Sa
0
0
0
0

EC100 Statik Kurutma Odas�
1750 x 2750 x 2750 mm
0
CE
Trifaze
16,500W (Elektrikli)
4 Adet
600 x 1200 mm
100
400 Kg/8-11Sa
0
0
0
0

EC150 Statik Kurutma Odas�
1750 x 3950 x 2750 mm
0
CE
Trifaze
22,300W (Elektrikli)
6 Adet
600 x 1200 mm
150
600 Kg/8-11Sa
0
0
0
0

PS150 Past�rize Makinesi
1500 x 800 x 1570 mm
155 Kg
CE
Trifaze
9,000W (Elekt) - 1,800W (Gz)
0
0
0
0
13.000 kcal
30 kg/Sa
400 mm
750 mm

PS270 Past�rize Makinesi
2700 x 1400 x 1200 mm
200Kg
CE
Trifaze
30,000W (Elekt) - 3,200W (Gz)
0
0
0
0
35.000 kcal
60 kg/Sa
600 mm
1,300 mm

PS400 Past�rize Makinesi
2700 x 1400 x 1200 mm
500 Kg
CE
Trifaze
34,000W (Elekt) - 3,500W (Gz)
0
0
0
0
50.000 kcal
100 kg/Sa
600 mm
2,000 mm

PS600G Past�rize Makinesi
2700 x 1400 x 1200 mm
650 Kg
CE
Trifaze
50,000W (Elekt) - 7,000W (Gz)
0
0
0
0
75.000 kcal
200 kg/Sa
800 mm
3,000mm