�ST
EC50 Statik Kurutma Odas�

  • Su dola��m� ile buharl� ya da elektrikli se�enekleri mevcuttur.
  • Kurutma odas� makarna, sebze ve di�er g�dalar i�in kullan�labilir.
  • �zolasyonlu paneller ile birlikte, t�m i� ve d�� s�cak noktalar� ortadan kald�rmak i�in tasarlanm�� bir kurutma odas�d�r.
  • Kurutma s�reci otomatik olarak bilgisayar taraf�ndan programlan�r, program ve d�ng�lerinizin kontrol�n� bir numara ile saklayabilirsiniz, havaland�rma, s�cakl�k ve nem denetimleri otomatik olarak y�netilir.
  • Is� fanlar� ve �e�itli y�nden gelen s�cak hava ak��� ile �r�n �s�s� aral�kl� olarak kontrol edilir.
  • �e�itli programlama imk�nlar� ile parametreler uygun olan program de�i�ikli�ini yapmas� i�in izin verir.
  • Paneller kat� ah�ap �am �er�eve ile kaplanm��t�r. D�� levhada poli�retan k�p�k ile izole vard�r.
  • Paslanmaz �elik sac talebi mevcuttur.

Makinenin Videosu

Makinenin Teknik �zellikleri

Makine �l��leri 1750 x 1550 x 2750 mm
Spesifikasyonlari CE
Motor �zellikleri Trifaze
Motor Guc� 8,500W (Elektrikli)
Tepsi Arabas� Say�s� 2 Adet
Tepi �l��ler 600 x 1200 mm
Tepsi Say�s� 50
Kurutma Kapasitesi 200 Kg/8-11Sa
Opsiyonel Aparatlar
Makine Kar��la�t�rmas�
Makineler
Makine �l��leri
Makine A��rl���
Spesifikasyonlari
Motor �zellikleri
Motor Guc�
Tepsi Arabas� Say�s�
Tepi �l��ler
Tepsi Say�s�
Kurutma Kapasitesi
Brul�r G�c�
Past�rizasyon Kapasitesi
Bant Geni�li�i
Buhar Etki Alan� Uzunlu�u

EC25 Statik Kurutma Odas�
1750 x 950 x 2750 mm
0
CE
Trifaze
4,800W (Elektrikli)
1 Adet
600 x 1200 mm
25
100 Kg/8-11Sa
0
0
0
0

EC50 Statik Kurutma Odas�
1750 x 1550 x 2750 mm
0
CE
Trifaze
8,500W (Elektrikli)
2 Adet
600 x 1200 mm
50
200 Kg/8-11Sa
0
0
0
0

EC100 Statik Kurutma Odas�
1750 x 2750 x 2750 mm
0
CE
Trifaze
16,500W (Elektrikli)
4 Adet
600 x 1200 mm
100
400 Kg/8-11Sa
0
0
0
0

EC150 Statik Kurutma Odas�
1750 x 3950 x 2750 mm
0
CE
Trifaze
22,300W (Elektrikli)
6 Adet
600 x 1200 mm
150
600 Kg/8-11Sa
0
0
0
0

PS150 Past�rize Makinesi
1500 x 800 x 1570 mm
155 Kg
CE
Trifaze
9,000W (Elekt) - 1,800W (Gz)
0
0
0
0
13.000 kcal
30 kg/Sa
400 mm
750 mm

PS270 Past�rize Makinesi
2700 x 1400 x 1200 mm
200Kg
CE
Trifaze
30,000W (Elekt) - 3,200W (Gz)
0
0
0
0
35.000 kcal
60 kg/Sa
600 mm
1,300 mm

PS400 Past�rize Makinesi
2700 x 1400 x 1200 mm
500 Kg
CE
Trifaze
34,000W (Elekt) - 3,500W (Gz)
0
0
0
0
50.000 kcal
100 kg/Sa
600 mm
2,000 mm

PS600G Past�rize Makinesi
2700 x 1400 x 1200 mm
650 Kg
CE
Trifaze
50,000W (Elekt) - 7,000W (Gz)
0
0
0
0
75.000 kcal
200 kg/Sa
800 mm
3,000mm