�ST
Nina 170 Makarna Makinesi
�retir Opsiyonel
Opsiyonel Aparat ile Hamur Yo?urur Hamur A?ar Kesme Makarna ve Eri?te ?retir Opsiyonel Aparat ile 34x40 mm ?ift Yaprak Ravioli ?retir Opsiyonel Aparat ile Gnocchi (Niyoki) ?retir

  • NINA �nin kullan�m� gayet basit ve kolayd�r. Dayan�kl�d�r ve kolayca temizlenir.
  • NINA �zellikle hamur a�ma k�sa ve uzun makarna �e�itleri i�in tavsiye edilen bir modeldir.
  • 170 MM. Eninde hamur a�abilen bir modeldir.
  • Tagliatelle (eri�te) setine sahiptir. Bu set ile 2 ve 6 mm eri�teler kesebilirsiniz.
  • Bu makine daha �ok otel ve restoranlar i�letmeler i�in uygundur.
  • Bu makinenin hamur yo�urma haznesi opsiyoneldir. Kapasitesi 3 Kg d�r.
  • NINA ile saatte 20 kg. civar� makarna hamuru a�abilirsiniz.
  • Makine paslanmaz �elikten imal edilmi�tir.
  • Makineye tak�labilen ekstra aparatlar uzun makarna �e�itleri �retebilirsiniz. Ayr�ca ravioli aparat� ile saatte 10 kg. ravioli �retebilirsiniz.

Makinenin Videosu

Makinenin Teknik �zellikleri

Makine �l��leri 380 x 390 x 380 mm
Makine A��rl��� 36,6 Kg
Spesifikasyonlari CE
Motor �zellikleri Trifaze
Motor Guc� 700W
Hamur Yo�rma Kapasitesi 3 Kg (Opsiyonel Aparat �le)
Hamur A�ma Kapasitesi 20 Kg/Sa
Hamur A�ma Geni�li�i 170 mm
Tagliatelle Eri�te Kesme Kapasitesi 18 Kg/Sa
34x40 mm Ravioli �retim Kapasitesi 10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
Gnocchi (Niyoki) �retim Kapasitesi 20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
Opsiyonel Aparatlar

1

K���k Ravioli Seti

34x40 cm ravioli �retir.

2

Gnocchi Seti

Gnocchi (Niyoki) �retir.
Makine Kar��la�t�rmas�
Makineler
Makine �l��leri
Makine A��rl���
Spesifikasyonlari
Motor �zellikleri
Motor Guc�
Hamur Yo�rma Kapasitesi
Hamur A�ma Kapasitesi
Hamur A�ma Geni�li�i
Tagliatelle Eri�te Kesme Kapasitesi
Otomatik Tagliatelle �retim Kapasitesi
K�sa Makarna Kapasitesi
34x40 mm Ravioli �retim Kapasitesi
Standart Set �le Ravioli �retim Kapasitesi
Geni� Ravioli Seti ile �retim Kapasitesi
Tek Yaprak Ravioli �retim Kapasitesi
Cppalletti, Tortellini ve Pelmeni �retim Kapasitesi
Gnocchi (Niyoki) �retim Kapasitesi

Cilindiro 170 Makarna Makinesi
380 x 500 x 420 mm
50 Kg
CE
Trifaze
900W
0
20 Kg/Sa
170 mm
18 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Cilindiro 340 Makarna Makinesi
550 x 330 x 470 mm
77,4 Kg
CE
Trifaze
900W
0
30 Kg/Sa
340 mm
18-36 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Cilindiro 420 Makarna Makinesi
630 x 330 x 470 mm
106 Kg
CE
Trifaze
900W
0
40 Kg/Sa
420 mm
18-36 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Nina 170 Makarna Makinesi
380 x 390 x 380 mm
36,6 Kg
CE
Trifaze
700W
3 Kg (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa
170 mm
18 Kg/Sa
0
0
10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Nina 250 Makarna Makinesi
450 x 390 x 380 mm
46,4 Kg
CE
Trifaze
700W
4,6 Kg (Opsiyonel Aparat �le)
30 Kg/Sa
250 mm
18 Kg/Sa
0
0
10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Pnuova Makarna Makinesi
380 x 500 x 620 mm
62 Kg
CE
Trifaze
900W
4 Kg
20 Kg/Sa
170 mm
18 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
10 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Pidue �ift Hazneli K�sa Makarna Setli Makarna Makinesi
860 x 1100 x 1700 mm
192 Kg
CE
Trifaze
2.000W
12 Kg + 12 Kg
50 Kg/Sa
168 mm - 2.5 mm (Kal�nl�k)
0
50 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
15-18 Kg/Sa
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Pidue �ift Hazneli Makarna Makinesi
860 x 1100 x 1650 mm
172 Kg
CE
Trifaze
2.000W
12 Kg + 12 Kg
50 Kg/Sa
168 mm - 2.5 mm (Kal�nl�k)
0
50 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)

Pidue Tek Hazneli Makarna Makinesi
860 x 1030 x 1240 mm
143 Kg
CE
Trifaze
1.400W
12 Kg
25 Kg/Sa
168 mm - 2.5 mm (Kal�nl�k)
0
25 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)
0
0
20 Kg/Sa (Opsiyonel Aparat �le)